Wydawca
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22 31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
wydawnictwo@fundacjagap.pl
www.fundacjagap.pl

© Fundacja GAP, Kraków 2023


ISBN: 978-83-67140-26-3

︎

Koordynacja wydania 
Monika Woźniak

Korekta językowa
Monika Janota


Ilustracje, projekt i wykonanie strony internetowej
Agata Pałach-Bożek, Maja Starakiewicz


︎

Działanie jest w latach 202224 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Koordynatorzy seminariów


prof. dr hab. Jerzy Hausner,
Przewodniczący Rady Programowej
Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP


Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji GAP, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego, Edwarda Lipińskiego i Aleksandra Gieysztora, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

︎︎︎ tekst Co się dzieje z uniwersytetem


︎


Prof. Andrzej Blikle,
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk


Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nadzorczej firmy A. Blikle Sp. z o.o. (w latach 1990-2010 był prezesem zarządu), członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha, członek rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju), członek zarządu oraz były prezes stowarzyszenia Nowy Świat, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członek kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji.

︎︎︎ tekst Uniwersytet naszych marzeń. Społeczność szczęśliwych uniwersariuszy

︎


prof. dr hab. Anna Giza,
Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego


OprPolska socjolog, związana od lat 80-tych z Wydziałem Filozofii i Socjologii (od 2020 Wydziałem Socjologii) Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012 - 2019 pełniła funkcję prorektor ds. polityki finansowej i rozwoju, a od roku 2020 Dziekan nowopowstałego Wydziału Socjologii. W latach 1994 - 2005 pełniła funkcję Dyrektor działu badań rynku, a następnie Dyrektor Centrum Innowacji na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Unilever. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadziła badania finansowane z polskich i zagranicznych grantów, głównie nad przemianami w Polsce i w regionie po roku 1989. Naukowo zajmuje się socjologią teoretyczną i socjologią rodziny.

︎︎︎ tekst Jak zmieniano uniwersytet: niechciane skutki regulacji

︎


dr Łukasz Stankiewicz,
Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku

Absolwent studiów filozoficznych, oraz studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki oraz Nauk o Polityce na Uniwersytecie Gdańskim. Autor i współautor książek: Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2010, The Dispositif of the University Reform, Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014 a także wielu artykułów dotyczących szkolnictwa wyższego. Pracował na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie jest zatrudniony w gdańskiej Szkole Wyższej Ateneum. Jego zainteresowania badawcze dotyczą uniwersytetów i ich społecznych powiązań, a także teorii pozwalających na uchwycenie procesów społecznej i organizacyjnej zmiany.

︎︎︎tekst Kto odpowiada za uniwersytet?

︎


dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych. Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.
︎︎︎powrót do góry