︎︎︎strona główna ︎ spis treści ︎︎︎materiały ︎︎︎o projekcie

Co się dzieje
z uniwersytetem?


pod red. A. Blikle, A. Gizy, J. Hausnera i Ł. Stankiewicza

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,
Kraków 2023


O projekcie

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie treści poruszonych na pierwszych jedenastu seminariach w ramach cyklu Co się dzieje z uniwersytetem.

Seminarium  działa w formie comiesięcznych, otwartych spotkań dyskusyjnych, podczas których omawiane są różne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych. Działanie jest jedną z inicjatyw w ramach platformy rozwoju edukacji ︎︎︎OEES EduLab, prowadzonej przez ︎︎︎Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie.

Inicjatorami i koordynatorami seminarium są: prof. dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr. hab. Anna Giza, prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Łukasz Stankiewicz. W roku 2023 do zespołu koordynatorów dołączyła dr hab. prof. UEK Magdalena Jelonek.

︎︎︎ rozpocznij czytanie

Działanie jest w latach 2022–24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 


Działanie jest w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.