︎︎︎strona główna ︎ spis treści ︎︎︎o projekcie

1


Jak zmieniano uniwersytet: niechciane skutki regulacji


︎ koordynacja: prof. Anna Giza

︎︎︎nagranie spotkania 
︎︎︎prezentacja
︎︎︎tekst: prof. A. Giza, Modernizując uczelnie. Polskie szkoły wyższe po roku 1989 + prezentacja
︎︎︎tekst: prof. Ł. Turski, Edukacja na rozdrożu
︎︎︎tekst: prof. Ł. Turski, Czy nauka w Polsce ma szansę?


2


Kto odpowiada za uniwersytet?

︎ koordynacja: dr Łukasz Stankiewicz

︎︎︎nagranie spotkania + zapis czatu
︎︎︎ prezentacja

3


Turkusowy uniwersytet – szansa czy utopia?

︎ koordynacja: prof. Andrzej Blikle

︎︎︎ nagranie spotkania + zapis czatu
︎︎︎ prezentacja
︎︎︎ tekst: prof. A. Giza, Modernizując uczelnie. Polskie szkoły wyższe po roku 1989 + prezentacja
︎︎︎ tekst:prof. Ł. A. Turski, Edukacja na rozdrożu
︎︎︎ tekst: prof. Ł. Turski, Czy nauka w Polsce ma szansę?4

Idea uniwersytetu czy
Uniwersytet-Idea?

︎ koordynacja: prof. Jerzy Hausner

︎︎︎ nagranie spotkania + zapis czatu
︎︎︎ prezentacja
︎︎︎ tekst: prof. J. Hausner, Uniwersytet-Idea w procesie wytwarzania wartości akademickich [w:] „Kultura i Rozwój” nr nr 7 (2019), s. 131-150.
︎︎︎ publikacja: Uniwersytet-Idea jako fundament ekonomii wartości. Open Eyes Economy Discussion Papers

5


Co się dzieje z uniwersytetem? 
(dyskusja otwarta)


︎︎︎ nagranie spotkania
︎︎︎ komentarz prof. Łukasza Turskiego
︎︎︎ prezentacja: dr hab. Justyna Maciąg, Lean Management
︎︎︎ prezentacja: prof. Jarosław Stolarski, Poszukiwanie turkusu w Instytucie PAN


6


Refleksje o doświadczeniu wdrażania reformy


 ︎ prowadzenie: prof. Anna Karwińska

︎︎︎ nagranie spotkania
︎︎︎ prezentacja
︎︎︎ publikacja: Kultura i rozwój, nr 7/2019


7


O przywództwie akademickim


︎ prowadzenie: prof. Michał Łuczewski, Piotr Czekierda

︎︎︎ nagranie spotkania
︎︎︎ prezentacja

8


Uniwersytet jako system polityczny

︎ prowadzenie: prof. Jacek Raciborski

︎︎︎ nagranie spotkania 
︎︎︎ prezentacja

9

Szanse i bariery działalności naukowej w Polsce


︎  prowadzenie: dr hab. Maciej J. Nowak, prof. Rafał Rakoczy

︎︎︎ nagranie spotkania
︎︎︎ prezentacja


10


Wokół fundamentów
dojrzałości cyfrowej uczelni


︎ prowadzenie: prof. Katarzyna Śledziewska

︎︎︎ nagranie spotkania 
︎︎︎ prezentacja

11

Kanibalizm akademicki


︎ prowadzenie: prof. Cezary Obracht-Prondzyński

︎︎︎ nagranie spotkania
︎︎︎powrót do góry