seminarium 9
Szanse i bariery działalności
naukowej w Polsce


Problematyka
spotkania

Temat „Szanse i bariery działalności naukowej w Polsce" zaprezentowali dr hab. Maciej J. Nowak oraz prof. dr hab. Rafał Rakoczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas wystąpienia prowadzący starali się odpowiedzieć na pytania: Jaki jest cel pracy naukowej? Kiedy osiągamy sukces w pracy naukowej? Co jest barierą w obecnych realiach pracy naukowej? oraz Jakie są szanse w obecnych realiach do rozwoju naukowego?


Materiały

︎︎︎nagranie spotkania + zapis czatu + prezentacja