seminarium 7
O przywództwie akademickim


Problematyka
spotkania

Prof. dr hab. Michał Łuczewski oraz Piotr Czekierda z Instytutu Two Wings podjęli temat integralnego przywództwa akademickiego, dzieląc się m.in. doświadczeniami prowadzenia Academic Leadership Development Program.Materiały