seminarium 6
Refleksje o doświadczeniu
wdrażania reformy


Problematyka
spotkania

Podczas tego seminarium prof. dr hab. Anna Karwińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podzieliła się swoimi refleksjami nt. doświadczeń wdrażania reformy uczelni, szansami i obawami wynikającymi z nowej ustawy.


Materiały

︎︎︎nagranie spotkaniazapis czatu + prezentacja
︎︎︎publikacja: Kultura i rozwój, nr 7/2019