seminarium 5
Co się dzieje z uniwersytetem
(dyskusja otwarta)


Problematyka
spotkania

Podczas piątego seminarium wyjątkowo nie narzuciliśmy tematu przewodniego, ale zaproponowaliśmy uczestnikom udział w otwartej dyskusji, dzięki czemu mogli wybrać te tematy zmian i wyzwań współczesnego szkolnictwa wyższego, które ich najbardziej interesują. Podczas seminarium wysłuchaliśmy głosu prof. Justyny Maciąg na temat lean management czy też prof. Jarosława Stolarskiego o poszukiwaniu turkusu w instytucie PAN.

︎︎︎ komentarz prof. Łukasza Turskiego

Materiały

︎︎︎nagranie spotkania + zapis czatu ︎︎︎prezentacja: dr hab. Justyna Maciąg, Lean Management
︎︎︎prezentacja: prof. Jarosław Stolarski, Poszukiwanie turkusu w Instytucie PAN