seminarium 10
Wokół fundamentów
dojrzałości cyfrowej uczelni


Problematyka
spotkania

Prof. Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego pogłębiła temat dojrzałości cyfrowej uczelni, omawiając m.in. aspekt modeli dojrzałości cyfrowej, budowania przewag konkurencyjnych czy też kluczowych obszarów skutecznej transformacji.


Materiały

︎︎︎nagranie spotkania + zapis czatu + prezentacja